Kirkevej 2, Abild, 6270 Tønder. Tlf.: 74 92 80 60
Børnehavegruppen

Børnehavegruppen kaldes Bikuben.
Børnehavebørnene er ved formiddagens aktiviteter delt i to grupper fordelt efter alder. Om morgenen og over middag er alle børnehavebørn samlet i én gruppe.

Formiddag
Formiddagen er den tid på dagen, hvor der er flest aktiviteter i gang inde og ude. Nogle aktiviteter er frivillige for børnene mens andre er noget alle børn deltager i. 

Samlingsstund
Næsten hver dag, enten omkring kl. 9.00 eller inden vi spiser frokost, samles børn og voksne til samlingsstund. Til samlingsstunden, som er kendetegnet af en tryg og hyggelig atmosfære, får børnene lejlighed til at fortælle og lytte til hinanden. Nogle børn har brug for at blive støttet i at være i centrum, mens andre har brug for at blive bremset i deres ivrighed, så de ikke afbryder de andre.  
Samlingsstunden kan bl.a. bestå af sange, lege, emner der arbejdes med, beskeder eller snakke, som alle skal deltage i. 
Børnene er delt op i to grupper, så aktiviteter kan tilrettelægges efter alder.

Frokost
Omkring kl. 11.00 spiser vi vores madpakker. 
Vi lægger vægt på, at der er en hyggelig stemning ved bordet, hvor vi kan få nogle gode snakke. Derfor har vi delt børnene op i mindre grupper, hvor der er tid og ro til hvert enkelt barn. Børnene hjælper på skift med at dække bordet. Efter måltidet rydder hvert barn sin tallerken og kop af bordet.

Eftermiddag
Over middag er alle børn ude på legepladsen.
Omkring kl. 13.30 spiser vi frugt og boller/brød, som børnehaven køber. Måltidet er betalt via forældrebetalingen.

Praktiske oplysninger

Tøj og skiftetøj
Vi er ude hver dag i al slags vejr. Børnene skal derfor have tøj med, som passer til års-tiden og vejrforholdene. Giv børnene praktisk tøj på og husk indesko/pusser.
Det er en god ide, at have et sæt skiftetøj liggende i børnehaven. Husk også navn i tø-jet.
I bedes rydde op i Jeres barn garderobeplads sammen med Jeres barn, hver dag inden I går hjem. Regntøj, flyverdragt, støvler o.lign. må gerne blive i institutionen. Hver fredag skal garderobepladserne tømmes af hensyn til rengøring.

Legetøj
I Abild Børnecenter bestræber vi os på at der er noget spændende og udviklende lege-tøj til alle børn. Derfor skal børnene ikke medbringe legetøj hjemmefra. De erfaringer vi har gjort er, at det ofte skaber unødvendige konflikter når børnene har deres eget legetøj med.
Der kan selvfølgelig gøres undtagelser. Især i opstarten, hvor der kan være behov for at have en bamse eller andet med som tryghed.
Den sidste fredag i måneden må børnene medbringe et enkelt stykke legetøj hjemme-fra.

Mad
Barnets madpakke lægges i køleskabet i garderoben. Husk at sætte navn på madpak-ken. Børnene får mælk til frokost og vand resten af dagen.

Samtaler
I tilbydes 2 samtaler i barnets børnehavetid. En opstartssamtale efter en passende periode, og en samtale omkring barnets skolestart. Derudover er der mulighed for samtale efter behov.